Gepersonaliseerde mailings

  

 

☻ Een gepersonaliseerde nieuwsbrief of aankondiging

☻ Met het door u aangeleverde excel bestand

☻ Snel en vakkundig

 

Een direct mail is effectiever dan massacommunicatie zoals advertenties, (online) mailings of commercials. De respons is hoger, terwijl de kosten vaak veel lager zijn. Onder meer door kleinere, gerichte oplagen.